Majjistral Action Group

Kunsill Lokali Ħal Lija, Triq Robert Mifsud Bonnici, Ħal Lija LJA 1403

 

Tel: 2141 6111

Fax: 2141 6941

 

Email: info@leadermajjistral.eu

 

www.leadermajjistral.eu